en bild

Information om corona

Har du symptom på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, halsont, huvudvärk, snuva och/eller feber? Stanna i så fall hemma till dess att symptomen klingat av. Du ska stanna hemma i två dagar efter tillfrisknande. Gå inte till en vårdmottagning utan att kontakta dem först. Kontakta 1177 vid behov. När du kontaktar 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Läs mer på 1177.se.

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av det nya coronaviruset. Sjukdomen påminner om influensa med symptom som feber, halsont och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som har symtom, även lindriga, att begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningen.


Symptom och när jag ska söka vård?

Har du symptom på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, halsont, huvudvärk, snuva och/eller feber? Stanna i så fall hemma till dess att symptomen klingat av. Du ska stanna hemma i två dagar efter tillfrisknande. Gå inte till en vårdmottagning utan att kontakta dem först. Kontakta 1177 vid behov. När du kontaktar 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Läs mer på 1177.se.

 

Hur smittar coronavirus?

Bästa sättet att skydda sig är noggrann hygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och undvik att röra vid ansiktet och ögonen.

Undvik även nära kontakt med sjuka människor. Coronaviruset sprids via så kallad droppsmitta, alltså genom kontakt mellan människor och genom hostningar och/eller nysningar.

Var kan jag få mer information?

Folkhälsomyndigheten bevakar utvecklingen av coronaviruset. De ger till exempel rekommendationer om vilka insatser som ska göras för att förhindra spridning och hur medicinsk diagnostik ska gå till. Praktikertjänst följer noggrant utvecklingen och dessa rekommendationer.

Du kan själv hålla dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens webbsida med frågor och svar.

Våra mottagningar och avdelningar är i övrigt öppna som vanligt.