en bild
Kategorier för sidan Hälsovård

Vaccin skyddar mot allvarliga sjukdomar

Den 10 december förra året konstaterades ett fall av mässlingen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Sedan dess har ytterligare 26 personer smittats. PTJ Magasin har pratat om mässlingen och vikten av vaccination med sjuksköterskan Daniel Lützén på Ekerö vårdcentral utanför Stockholm.

  • Text Redaktionen
  • Foto Praktikertjänst

Mässlingen är en allvarlig och i vissa fall livshotande sjukdom. Den är också en av världens mest smittsamma sjukdomar och det finns beräkningar som visar att varje mässlingssjuk i genomsnitt smittar 15 till 18 andra personer, förutsatt att alla som den sjuke träffar är mottagliga, och alltså inte haft sjukdomen tidigare eller är vaccinerade.

- Mässlingen är mycket smittsam och många som smittas får inga symtom. Av de som smittas drabbas omkring 20 procent av komplikationer och omkring 1 av 1 000–2 000 personer av hjärninflammation till följd av sjukdomen. Mellan 1 och 6 procent av de som får mässling drabbas av lunginflammation och av dessa dör omkring 1 på 10 000. Årligen dör omkring 160 000 personer globalt av mässlingen. Vaccination mot mässling ger ett mycket gott skydd mot sjukdomen, säger Daniel Lützen, sjuksköterska på Ekerö vårdcentral.

Enligt WHO rapporterades över 250 000 fall av mässling i världen under 2015. Underrapporteringen är enligt WHO stor och organisationen uppskattar att närmare 10 miljoner personer insjuknade det året. I Sverige och andra höginkomstländer är dock sjukdomen ovanlig eftersom vaccinationsgraden är hög och för att motverka eventuella mässlingsutbrott är det viktigt att både barn och vuxna är vaccinerade.

- Vaccinationer skyddar mot många allvarliga sjukdomar. De är välbeprövade, det är sällsynt med allvarliga biverkningar och de ger skydd för barn och vuxna som av olika anledningar inte kan vaccineras, förklarar Daniel Lützen.

Samtidigt som vaccinationsgraden i Sverige och i många andra höginkomstländer är hög, så finns det myter och en viss grad av skepticism mot vaccin. Men de vaccin som finns är säkra och har i många fall funnits i decennier.

- Det är vanligt med biverkningar av vacciner, men de är oftast lindriga och snabbt övergående. Det har gjorts många stora studier som visar på god säkerhet och utöver att själv smittas och få komplikationer av de olika sjukdomarna, så bidrar vaccinet också till att förhindra smittspridning, säger Daniel Lützen, och fortsätter med att avliva några vaccinationsmyter:

- De vanliga myterna handlar bland annat om mycket svåra biverkningar av hjälpämnet aluminium, att mässlingsvaccinet orsakar autism och att det finns kvicksilver i vaccin som skadar hjärnan. Inget av detta stämmer.

Har du frågor om mässlingen eller om vaccinationer?
Kontakta 1177 Vårdguiden eller din vårdgivare för rådgivning och ytterligare information.

Daniel Lützén

Sjuksköterska på Ekerö vårdcentral utanför Stockholm

Daniel Lützén

Sjuksköterska på Ekerö vårdcentral utanför Stockholm