Anna-Karin Bergström

Hälso- och Sjukvård

010-1287120

anna-karin​.bergstrom​@ptj​.se

Specialistvård Sverige samt Talent Management specialist chefsrekrytering