Kalle Sandberg

Hälso- och sjukvård

010-128 36 31

kalle​.sandberg​@ptj​.se

Region Syd, Region Halland och PV Stockholm