Så arbetar vi med kvalitet

För oss på Praktikertjänst är det viktigt att ge våra patienter ett tryggt omhändertagande med omtanke, engagemang och förtroende. Vi strävar alltid efter en god, säker och smidig vård med hög professionell kompetens.

För oss på Praktikertjänst betyder det att vi:

  • har rutiner för behörighet och sekretess vad gäller tillgång till journalsystem och personuppgifter.
  • hela tiden utvecklar vår kompetens för god kvalitet i vården.
  • samarbetar med andra vårdgivare för att ge dig som patient bästa möjliga vård.
  • arbetar för att minska risker för fel i vård och behandling.
  • lyssnar på patienten och tar hänsyn till hens synpunkter på bemötande, vård och behandling.
  • ständigt arbetar för att förbättra och underlätta kommunikation med patient.
  • följer aktuella miljökrav och rekommendationer.
  • arbetar systematiskt och kontinuerligt med att utveckla vårt kvalitetsarbete.

Blocks

Praktikertjänstkoncernen

Allt sedan starten 1960 har fokus varit på att maximera vårdmedarbetarnas tid med patienter istället för i administration som kan skötas av centrala funktioner. Det innebär att den som är verksamhetsansvarig ansvarar för den dagliga driften på mottagningen. Administration, kvalitetssystem, stöd och rådgivning sköts i stor utsträckning från det gemensamma kontoret.

Ett unikt bolag

Vi har en unik ägarmodell där vi som utför vården också äger företaget. Strukturen borgar för hög kvalitet och service, vilket årligen bekräftas i mätningar från exempelvis SKL och Svenskt kvalitetsindex.