Så arbetar vi med kvalitet

För oss på Praktikertjänst är det viktigt att ge våra patienter ett tryggt omhändertagande med omtanke, engagemang och förtroende. Vi strävar alltid efter en god, säker och smidig vård med hög professionell kompetens.

För oss på Praktikertjänst betyder det att vi:

  • har rutiner för behörighet och sekretess vad gäller tillgång till journalsystem och personuppgifter.
  • hela tiden utvecklar vår kompetens för god kvalitet i vården.
  • samarbetar med andra vårdgivare för att ge dig som patient bästa möjliga vård.
  • arbetar för att minska risker för fel i vård och behandling.
  • lyssnar på patienten och tar hänsyn till hens synpunkter på bemötande, vård och behandling.
  • ständigt arbetar för att förbättra och underlätta kommunikation med patient.
  • följer aktuella miljökrav och rekommendationer.
  • arbetar systematiskt och kontinuerligt med att utveckla vårt kvalitetsarbete.

Blocks

Vi gör svensk vård bättre

Allt sedan starten 1960 har fokus varit på att maximera vårdmedarbetarnas tid med patienter istället för i administration som kan skötas av centrala funktioner. Det innebär att den som är verksamhetsansvarig ansvarar för den dagliga driften på mottagningen. Administration, kvalitetssystem, stöd och rådgivning sköts i stor utsträckning från det gemensamma kontoret.

Vi som utför vården äger företaget

Vår unika ägarmodell skapar hög kvalitet och välriktade insatser.

Hög kvalitet lönar sig

Kvalitetsarbetet går som en röd tråd genom alla verksamheter och Praktikertjänsts ambition är att vara marknadsledande när det gäller kvalitet och patientsäkerhet. När patienterna får svara på frågor kring vårdkvalitet får Praktikertjänsts mottagningar i genomsnitt högre betyg än både övriga privata aktörer samt offentliga verksamheter.
Läs merom Hög kvalitet lönar sig

Rehab

Tillsammans med dig, din vårdcentral och läkare sätter vi ihop en rehabiliteringsplan för att uppnå målen med rehabiliteringen.
Läs merom Rehab

Specialistvård

När du söker vård vid en specialistmottagning är det viktigt att du vänder dig rätt. Din vårdcentral kan alltid hjälpa dig vidare så att du får bäst behandling för dina behov
Läs merom Specialistvård