Kategorier för sidan Praktisk information
Taggar för sidan klagomål reklamation

Om du blir missnöjd

Du som patient har rätt till en god vård. Vi vill att du ska vara nöjd med den vård och det bemötande du får hos oss.

Om det uppstår problem eller om du har synpunkter i samband med ditt besök på en av våra verksamheter i Praktikertjänst AB är vi tacksamma om du uppmärksammar oss på det genom att i första hand kontakta tandläkaren eller tandhygienisten som behandlade dig.

Om du känner att du inte får gehör för ditt problem eller din synpunkt är du välkommen att kontakta vårdgivare Praktikertjänsts reklamationsnämnd (PRN), vars uppgift är att lösa tvister mellan Praktikertjänsts tandläkare eller tandhygienist och patient. Kontakta reklamationsnämnden via:

E-postsynpunkter@ptj.se

Telefonnummer: 010-128 36 00

Blocks

Nytt klagomålssystem

Den 1 januari 2018 förändrades lagstiftningen gällande klagomålshantering. Förändringen i Patientsäkerhetslagen innebär att IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) inte längre kommer att ta emot klagomål direkt från dig som patient. Vårdgivaren är den som i första hand ska ta emot och besvara patienter och närståendes klagomål och synpunkter. Först därefter har du som patient möjlighet att göra en anmälan till IVO.