en bild
Kategorier för sidan Reportage

Sjukdomar du kan få av ett fästingbett

De flesta har hört om TBE, men ett bett från en fästing kan leda till ännu fler sjukdomar.

  • Text Amanda Hjelm
  • Foto shutterstock

TBE 

Virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. De flesta som smittas får lindrigare besvär och blir friska efter ungefär en vecka, men upp till en tredjedel får hjärn- eller hjärnhinneinflammation. Antalet smittade av TBE stiger i Sverige. På nittiotalet anmäldes ett femtiotal fall per år, därefter har antalet fall ökat till cirka 200 per år. Någon behandling mot TBE finns inte. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer. Den som en gång har haft TBE är immun resten av livet. 

Borrelia

Orsakas av en fästingöverförd bakterie. Varje år insjuknar cirka 10 000 personer i Sverige i borrelia. Det går inte att vaccinera sig mot borrelia, sjukdomen behandlas med antibiotika. Utan behandling kan borrelian spridas till nervsystemet och lederna. Då tar den längre tid att läka. Man kan drabbas av borrelia flera gånger. 

Harpest/tularemi

En allvarlig infektionssjukdom som orsakas av en bakterie som bland annat sprids via fästingar. Både djur och människor drabbas. Typiska symptom är svårläkt sår vid bettet, svullna lymfkörtlar och hög feber. Flera hundra fall rapporteras årligen i Sverige, endast ett fåtal har dock spridits via fästingar. 

Fästingfeber/ehrlichios

Orsakas av en bakterie som förökar sig i de vita blodkropparna. Vanligare på husdjur, men drabbar också människor. Influensaliknande symptom. Behandlas med antibiotika. Oklart hur vanlig sjukdomen är i Sverige, bara enstaka fall hos människa har beskrivits. 

Candidatus

Ny fästingburen sjukdom som kan ge blodproppar hos personer med nedsatt immunförsvar. Influensaliknande symptom. Några få fall i Sverige.

Babesios

Kan ge influensaliknande symptom med feber, frossa, muskelvärk och ibland gulsot hos människor. Smittar från hjortdjur och tamboskap via fästingar till människor. Ett fåtal rapporterade fall.

Källa: Carola Johansson, Specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Öregrunds vårdcentral, och folkhalsomyndigheten.se