Personuppgifter

Vi värnar om din integritet och strävar efter att personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Som Sveriges största vårdkoncern har vi lång erfarenhet av ansvarsfull hantering av personuppgifter och känslig information i enlighet med de krav som patientdatalagen (PDL) och andra lagar ställer på oss. Nedan beskriver vi hur vi arbetar med personuppgifter.

Notera: Undvik att ange personuppgifter om du kontaktar Praktikertjänst eller dess mottagningar på sociala medier då det är svårt för oss att skydda dina personuppgifter på dessa plattformar.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Det vill säga all information som kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera en fysisk person. Exempel är namn, personnummer, kön, adress, IP adress eller kontouppgifter..

Vad är en behandling av en personuppgift?

Allt som görs med personuppgifter är personuppgiftsbehandlingar. Det inbegriper bland annat insamling, registrering, spridning, radering eller utlämning av personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Praktikertjänst AB (556077–2419) med adress Adolf Fredriks kyrkogata 9, 111 37 Stockholm, telefonnummer: 010 128 00 00 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du söker vård hos oss eller nyttjar våra tjänster om inget annat anges i denna information.

Praktikertjänst har förordnat ett dataskyddsombud (DSO). Har du frågor kring behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta Praktikertjänst eller ta direktkontakt med dataskyddsombudet på dso@ptj.se

Blocks

Information om cookies

Här har vi samlat all information om cookies

Klicka här

Vanliga frågor

Vi har samlat vanliga frågor och svar om personuppgiftsbehandling här.

Klicka här

Så arbetar Praktikertjänst med personuppgifter

Läs mer

Personal information

We care about your privacy and are committed to that personal data always is handled in the best way. Here we describe how we process personal information in English.

Read more

Dina dataskydds-rättigheter

Här hittar du mer information om hur du gör för att utöva dina rättigheter som registrerad.

Klicka här

För att komma i kontakt med vårt dataskyddsombud vänligen skicka epost till: dso@ptj.se.