Personuppgifter

Praktikertjänst skyddar dina personuppgifter, till exempel om hälsa, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Det vill säga all information som kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera en fysisk person. Exempel är namn, personnummer, kön, adress, IP adress eller kontouppgifter..

Vad är en behandling av en personuppgift?

Allt som görs med personuppgifter är personuppgiftsbehandlingar. Det inbegriper bland annat insamling, registrering, spridning, radering eller utlämning av personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Praktikertjänst AB (556077–2419) med adress Adolf Fredriks kyrkogata 9, 111 37 Stockholm, telefonnummer: 010 128 00 00 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du söker vård hos oss eller nyttjar våra tjänster om inget annat anges i denna information.

Kontakt

Har du frågor kring behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta Praktikertjänst eller ta direktkontakt med dataskyddsombudet på dso@ptj.se

Information om hur dina personuppgifter hanteras

Läs mer

Dina dataskyddsrättigheter

Här hittar du mer information om hur du gör för att utöva dina rättigheter som registrerad.

Läs mer