Kategorier för sidan Praktisk information

Tandblekning och missfärgningar

Det finns olika blekningsmetoder och undersökningar visar att blekning inte är skadligt om det utförs på rätt sätt.

Ytliga missfärgningar, orsakade av till exempel mat och dryck, kan tandläkaren eller tandhygienisten ta bort med en putsning. Om missfärgningen däremot ligger djupare kan en blekning vara lösningen. Det blekmedel som används tar sig nämligen, via sprickorna i emaljen, in till dentinet som finns därunder och bleker det.

Kriterier måste uppfyllas

Nästan alla tänder går att bleka. En blekning kan utföras antingen hos tandläkaren eller hemma av patienten själv. Det viktiga är att en tandläkare först undersöker och bestämmer vilken typ av material som ska användas och hur länge behandlingen ska ske.

För att kunna bleka tänderna måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Om du har fyllningar måste de vara av god kvalitet
  • Om du har hål (karies) måste det vara behandlat
  • Ytliga beläggningar bör vara borta
  • Ditt tandkött måste vara friskt och du får inte ha några sjukdomar i munnen
  • Du bör ha fyllt 18 år

 

Inte skadligt att bleka

För starka blekmedel är inte bra. Därför arbetar tandläkare oftast med svagare, mer skonsamma medel som får verka under längre tid.
Vetenskapliga undersökningar visar att man med hjälp av ett mikroskop kan se att emaljen på tandens yta påverkas. Det handlar dock om en väldigt liten påverkan – man kan jämföra det med att dricka en Coca Cola!

Blekning hemma – så går det till

Det finns flera olika metoder som kan bleka dina tänder. Diskutera med din tandläkare för att få reda på vilken som passar just dig.

Den vanligaste blekmetoden utförs med en blekskena som framställs individuellt för varje patient. Behandlingen sköts av patienten själv. Innan en blekning påbörjas får patienten alltid noggranna anvisningar.

Tandläkaren tar ett avtryck av tänderna. I avtrycket hälls sedan gips. På gipsmodellen framställs en individuellt anpassad form - en så kallad blekskena. Den får patienten sedan med sig hem, tillsammans med blekmedel.

Inför behandlingen appliceras blekmedlet i skenan som därefter placeras över tänderna. De flesta blekmedel är som mest aktiva under några timmar och det finns medel för både dag- och nattblekning.

Behandlingen upprepas

Beroende på typ av missfärgning och önskat resultat upprepas behandlingen under ett antal dagar eller nätter. Vanligast är mellan tio och femton gånger per behandlingsperiod. Resultatet beror på orsaken till missfärgningen. Nästan alla behandlingar leder till ljusare tänder.

Blekning hos tandläkaren – så går det till

Det finns flera olika metoder som kan bleka dina tänder. Diskutera med din tandläkare för att få reda på vilken som passar just dig.

Vid blekning hos tandläkaren, ibland kallat power-bleaching, används ingen blekskena. Några olika sätt att utföra blekningen finns. Det som skiljer power-bleaching från hemblekning är att det går att använda mer koncentrerade lösningar, eftersom behandlingen sker under övervakning av tandläkaren. Därför blir behandlingstiden också avsevärt kortare.

Tandköttet måste skyddas

På samma sätt som du skyddar hårbotten när du färgar håret måste tandköttet skyddas när du bleker tänderna. Detta görs med en gummiduk eller med ett plastmaterial som tillfälligt målas över tandköttet. Mellan en och tre gånger upprepas denna behandling. Det tar ungefär en timme per gång. Resultatet syns omgående.

Blekning av enstaka tand hos tandläkaren

Är det en enstaka tand som ska blekas gör tandläkaren en öppning på tandens baksida för att kunna bleka den inifrån. Efter en rengöring placeras blekmedel inuti tanden. Som skydd läggs en tillfällig tät fyllning. Efter ungefär en vecka kontrollerar tandläkaren resultatet. Vid behov kan behandlingen upprepas en eller ett par gånger.

Blekningens varaktighet

Blekningens varaktighet är individuell. Oftast håller det i flera år. Bleker du hemma kan du spara blekskenan. På så vis behöver du bara köpa extra blekmedel hos din tandläkare om du vill göra om behandlingen. Varaktigheten blir så klart bättre om du sköter dina tänder ordentligt. Undvik gärna sådant som ger fläckar på tänderna en tid efter behandlingen, till exempel tobak, kaffe, te och vin.