en bild
Kategorier för sidan Tandvård

Tandläkarskräck, en vanlig fobi

Tandvårdsfobi är en av Sveriges vanligaste fobier och även de som inte utvecklat en fullskalig fobi kan känna obehag inför besöket. Men att strunta i den årliga kallelsen kan i förlängningen få allvarliga konsekvenser.

  • Text Amanda Hjelm
  • Foto Praktikertjänst

Tandvårdsrädsla, också kallat tandläkarskräck, är att känna obehag inför att gå till tandläkaren. När obehaget övergår till rädsla som gör att personen aktivt undviker tandläkarbesök har det utvecklats till en tandvårdsfobi, vilket är en av Sveriges vanligaste fobier.

– Jag skulle säga att ungefär hälften av våra patienter känner någon form av oro inför besöket. De är rädda för vad vi ska hitta, att det kan göra ont och vad det ska kosta. Jag skulle uppskatta att det är ungefär fem procent som lider av tandvårdsfobi, säger Emma Älverbradt, tandläkare på Älverbrandts tandläkarmottagning i Borås.

Hon får ofta höra från patienter att rädslan är kopplad till tidigare erfarenheter av tandvård från barn- eller ungdomsåren.
– Det kan handla om smärtsamma situationer där de inte känt att de haft kontroll som satt spår.

För en del är rädslan så stark att de undviker det årliga tandläkarbesöket, vilket leder till en negativ spiral som i förlängningen kräver större behandlingar.

– Försök tvinga dig själv att gå på de regelbundna besöken som du får kallelse till varje år. Då hinner inte små problem bli till stora. Det är enklare att få kontroll över problemen i ett tidigt skede, säger Emma Älverbrandt.

En dålig munhälsa kan också leda till smärta, infektioner, dålig lukt, en sämre bettfunktion och i förlängningen även ett allmänt sämre hälsotillstånd.

– Ta reda på hur du tar hand om dina tänder och rådfråga din tandläkare om du är osäker. Försök sköta tänderna på bästa sätt för att tillbringa så lite tid hos tandläkaren som möjligt.

Blocks