en bild
Kategorier för sidan Hälsovård

Läkarens råd: Vaccinera dig mot TBE

Antalet fall av TBE, den fästingöverförda hjärninflammationen, ökar i Sverige.– Jag rekommenderar verkligen alla människor som vistas i riskområdena att vaccinera sig, säger Carola Johansson, specialist i allmänmedicin.

  • Text Anna Wahlgren
  • Foto Praktikertjänst

Ungefär 200 personer blir sjuka i TBE i Sverige varje år. Högst ett par procent av alla fästingar är bärare av viruset, men antalet rapporterade TBE-fall ökar kontinuerligt. Sedan början av 2000-talet har de mer än fördubblats. 

– Sjukdomsfall inträffar ­numera också utanför de traditionella ­riskområdena, vilket tyder på en ökad utbredning, säger Carola Johansson. Hon är verksamhetschef vid Öregrunds vårdcentral, som är en del av Praktikertjänst. Öregrund är ett kustsamhälle där det länge har funnits TBE-smittade fästingar, men det är ganska glest mellan de TBE-fall som Carola Johansson stöter på. 

– De flesta TBE-smittade blir dessutom inte akut sjuka, vissa vet inte ens om att de har TBE – de tror att det är en vanlig influensa. Det finns därmed ett stort utrymme för underdiagnostisering.

– Det behöver alltså inte bli en akutbild av TBE, men sjukdomen blir allvarlig då hjärnan infekteras av hjärnhinneinflammation alternativt hjärninflammation. Det händer ungefär var tredje smittad person. Jag har sett två akut sjuka personer som omedelbart behövde avancerad vård.

De akuta symptomen liknar dem vid stroke. Sänkt medvetandegrad, skakningar, förlamningar, kramper, hörselbortfall, och – ibland – andningspåverkan.

– Det är komplexa symptom och det är inte alltid man förstår att det är TBE som man letar efter. 

Inkubationstiden – från fästingbett till första symptom – är cirka två veckor. De initiala TBE-symptomen är influensaliknande: Huvudvärk, värk i kroppen och oftast feber.

– För de allra flesta räcker det att stanna hemma någon vecka så försvinner sjukdomen av sig själv. 

– Men ungefär var tredje person blir alltså riktigt dålig. Efter influensasymptomen går de in i fas två och får en påverkan på nervsystemet. Tidiga symptom på att nervsystemet är inblandat är nackstyvhet, ljuskänslighet, feber och huvudvärk. 

Man bör söka vård om det är sommarsäsong, och man har en kraftig muskel- och huvudvärk men inte de andra förkylningssymptomen som hosta och snuva. Har man dessutom blivit fästingbiten ska man vara extra uppmärksam, råder Carola Johansson. 

Ett blodprov visar om kroppen har börjat tillverka antikroppar mot TBE. Om det centrala nervsystemet är påverkat görs också ett prov på ryggmärgsvätskan.

Dödsfall i TBE förekommer, men risken är mycket liten i Sverige. Däremot får cirka 40 procent av dem som har haft den allvarligare formen av TBE kvarstående men. 

– Det kan vara huvudvärk, trötthet, skakningar och dysfasi – att man har svårt att formulera vissa ord. Man kan också utveckla kognitiva symptom i form av koncentrationssvårigheter.  TBE går i dag inte att bota, kroppen måste själv läka ut infektionen. Däremot kan man få vård för de olika sjukdomstecknen. Den som en gång har haft TBE är immun resten av livet. 

Carola Johansson är en varm förespråkare av vaccin. 

– Tyvärr kan man inte längre slå sig till ro med att man inte bor eller vistas i ett fästingdrabbat område. Fästingarna är inte så endemiska som vi har trott, utan börjar dyka upp i nya områden. De finns numera både inåt landet och längre norrut, säger hon.

– TBE är en allvarlig sjukdom. Så om det finns ett bra vaccin, som har funnits länge på marknaden, varför inte använda det?