en bild
Kategorier för sidan Hälsovård

Det händer i hjärnan vid demens

Olika delar av hjärnan påverkas vid olika former av demenssjukdom. Men vad händer egentligen i hjärnan?

  • Text Karin Strand
  • Foto Praktikertjänst

Alzheimers sjukdom

Vid Alzheimers sjukdom drabbas i första hand ­tinningloberna och hjässloben av plackbildning, det vill säga äggviteämnen som klumpar ihop sig. 

Pannlobsdemens

Vid pannlobsdemens börjar sjukdomsprocessen oftast i pannloben eller i den främre delen av tinningloberna. I båda fallen förtvinar nervceller gradvis i de drabbade områdena. 

Vaskulär demens
Vaskulär demens beror på att blodkärlen i hjärnan är skadade på grund av kärlsjukdom, men sjukdomen kan även debutera plötsligt vid exempelvis stroke. Olika delar av hjärnan kan drabbas.

Lewykroppsdemens

Vid Lewykroppsdemens finns ansamlingar av ett skadligt protein i hjärnbarken och hjärnstammen men även i delar av nervsystemet. Detta orsakar hallucinationer, orolig sömn, trötthet och depression.