en bild
Kategorier för sidan Hälsovård
Taggar för sidan Magbesvär Mage IBD

Fler lider av inflammatoriska tarmsjukdomar

Allt fler svenskar får Inflammatorisk tarmsjukdom, så som ulcerös colit och Crohns sjukdom. Totalt är omkring 50 000 svenskar är drabbade. Idag, lördag den 19 maj, uppmärksammas sjukdomarna på World IBD Day.

  • Text Redaktionen
  • Foto Praktikertjänst

Omkring 10 miljoner människor världen över lider av inflammatoriska tarmsjukdomar. Antalet både i Sverige och runt om i världen tycks öka, enligt paraplyorganisationen EFCCA.

– Vi ser en ökning av patienter som drabbas av inflammatorisk tarmsjukdom och det är en sjukdom som måste behandlas genom hela livet. Annars påverkar den hela livskvaliteten och det handlar om mer än bara ont i magen, säger Maria Seidl, sjuksköterska på Gastromottagningen city i Stockholm.

IBD blandas ibland ihop med IBS, alltså Irritable Bowel Syndrome, en sjukdom som är mycket vanligare, men mindre allvarlig. Patienter som drabbas av IBD har en kronisk inflammation i slemhinnorna i magtarmkanalens väggar och ingen vet varför immunförsvaret reagerar mot den normala bakteriefloran i tarmen, men både arv och miljö tros spela in.

– Inflammationen är livslång, men sjukdomsaktiviteten varierar över tid. Vissa patienter drabbas oftare av besvär, medan andra kanske bara märker av sjukdomen några gånger. Det är väldigt individuellt och för vissa kan det gå så långt att man måste opereras kirurgiskt, säger Maria Seidl.

Sjukdomsdebuten sker oftast i åldrarna 15 till 40 år. Symptomen varierar och kan vara, trötthet, diffus magont, kraftig buksmärta med blodig avföring eller många  toalettbesök under en dag.

– Har man problem med magen är det viktigt att söka vård och få behandling. Diagnosen för just IBD ställs genom sjukdomshistoria, kroppsundersökning, vissa prover och kikartekniken endoskopi, säger Maria Seidl och avslutar:

– Rätt behandling och medicinering lindrar inflammationen och de allra flesta patienter kan leva som vanligt. Men det är viktigt att patienten får en tidig behandling eftersom det kan minska risken för upprepade besvär.