en bild
Kategorier för sidan Hälsovård
Taggar för sidan stress återhämtning välmående

När stressen blir en begränsning

Stress är kroppens sätt att tillföra mer energi för att kunna prestera bättre. Men när stressen är konstant får det negativa effekter på kroppen. Därför är det viktigt att lära sig att hantera stress. Många gånger handlar det om att hitta sätt att få ihop livspusslet, varva ner och ge sig själv tid för återhämtning.

  • Text Amanda Hjelm
  • Foto Praktikertjänst

Stress kan vara både stimulerande och prestationshöjande. Men om en person utsätts för långvarig stress utan tid för återhämtning kan den bli skadlig.
– Det finns vissa klassiska stressymptom. De fysiska symtomen kan vara tryck över bröstet, snabb andning, ont i huvudet, spänningar i kroppen och en känsla av att ständigt vara uppvarvad, säger Anders Granthon, legitimerad psykolog på Praktikertjänsts vårdcentral Kusten i Ytterby. 

Stress leder även till psykiska symptom, som att ha kort till sina känslor och bli arg, irriterad eller ledsen. 
– Kognitiva symptom kan vara att ha svårt att koncentrera sig och att man lätt tappar koncentrationsfömågan, säger Anders Granthon. 

Han förklarar att återhämtning är avgörande för att klara stress. Sömn är ett exempel på återhämtning och det går enligt honom att klara en hög dos stress om sömnen inte påverkas. 
– När man inte får återhämtning och sömnen blir sämre kan stressymptomen snabbt bli värre. Sök hjälp i ett tidigt stadie, helst direkt när man börjar må dåligt av stressreaktionerna. Vissa söker inte hjälp förrän de är rejält utmattade och har redan dragit på sig kognitiva symtom som koncentrationssvårigheter och sämre minne. I dessa fall tar rehabiliteringen betydligt längre tid, säger han. 

Stress blir också ett allt vanligare problem i Sverige och alla typer av yrken berörs. 
– En anledning till att stress blir ett allt bredare samhällsproblem kan vara att många saknar verktyg för att hantera den. Faktum är att det är möjligt att göra stor skillnad med väldigt små medel, säger Karoline Fahl, legitimerad arbetsterapeut på Praktikertjänsts Rehab Kusten i Kungälv. 

Det finns flera redskap för att hantera stress. Som att lära sig att säga nej på arbetsplatsen, känna efter hur kroppen mår och ta pauser. Det är viktigt att ta sig tid att reflektera över sin stress och lyssna på kroppens signaler. 

Vissa har ett så kallat bråttombeteende

– De äter ofta fort, tar sig till mötesrummet fort och går till parkeringen fort. Det är vanligt att dessa också tar över när andra pratar för att de vill vara mer effektiva, trots att personen som pratar gör det i en normalt snabb samtalston. För dessa personer handlar det om att försöka sänka hastigheten i vardagen och ge sig själv tid för återhämtning, säger Karoline Fahl. 

Forskning visar att vissa saker i vår vardag kan fungera som ett skydd mot för hög stress. också fungera som ett skydd mot för hög stress, visar forskning. Fysisk aktivitet, tid för sig själv och bra relationer till nära och kära är några av dessa.
– Det är också viktigt att inte prioritera bort sina roliga återhämtningsaktiver, de är viktiga för att spara och skaffa ny energi, säger Anders Granthon.

Fråga dig själv: Vad är viktigt för mig?

Återhämtningsaktiviteter är de saker du gör för att slappna av och ta en paus. I ett späckat schema är det lätt att hoppa över dem för att hinna göra något annat. Något som du förlorar på i längden. 
– Det är bra att fråga sig själv: ”vad är viktigt för mig?”. Om du tycker om att träna, läsa eller rita så se över vilka krav och måsten du kan ta bort för att hinna med dina intressen. Försök att hitta sätt att få ihop vardagen så du får tid till dig själv, tipsar Karoline Fahl. 

Blocks

Vad är stress?

Människans kropp är primitiv. På stenåldern var stress att bli jagad av farliga djur, i dag handlar stress istället ofta om arbetsuppgifter. Men kroppen känner inte skillnaden utan reagerar på samma sätt som om den vore utsatt för direkt fara. När hjärnan uppfattar en situation som hotfull utsöndrar kroppen bland annat socker, adrenalin och kortisol. Detta sker genom det sympatiska nervsystemet som gör att kroppen får mer kraft. När faran är över tar det parasympatiska nervsystemet över och kroppen börjar återhämta sig. Men om kroppen inte får chans att återhämta sig blir stress skadligt för kroppen. Människor har även en annan vanlig reaktion på stress. Precis som vissa djur, som reagerar på fara genom att spela död, kan människor få liknande reaktioner. När hjärnan uppfattar att det inte finns någon chans att ta sig ur en situation kan personen uppleva svimningskänsla, trötthet, yrsel, svaghet i muskler och magproblem. Det kan även hända att man isolerar sig och låter bli att träffa nära och kära.