en bild
Kategorier för sidan Hälsovård

Nya råd vid ryggsmärta: Träning allt viktigare

Ryggsmärta är en av de vanligaste anledningarna till sjukskrivning i Sverige. Nu kan nya rekommendationer från forsknings­världen göra att fler blir kvitt sina problem utan mediciner och operationer.

  • Text Amanda Hjelm
  • Foto Praktikertjänst

Ryggont är, efter lindrigare psykisk ohälsa, den vanligaste anledningen till sjukskrivning och förtidspensionering samtidigt som den är en av samhällets mest kostsamma sjukdomar.

– Vi blir allt äldre och om vi ska kunna vara aktiva, jobba längre och leva med en hög livskvalitet måste dessa problem tas på stort allvar, säger Andreas Eklund. Han forskar om ryggsmärta på Karolinska institutet och är även kiropraktor på Praktikertjänsts mottagning Hälsan Östertälje.

Det finns flera faktorer som kan öka risken för återkommande och långvarig ryggsmärta. Men den direkta orsaken kan vara svår att identifiera.

– För att minska ryggont lyfts ofta vikten av att ha en stark rygg, men forskning har visat att andra riskfaktorer också spelar in. Ryggont är ett multifaktoriellt problem och kan ha både fysiska, psykologiska och sociala orsaker.

Av de som har ont i ryggen är det bara hos ungefär två procent som smärtan orsakas av allvarliga sjukdomar som frakturer, cancer eller infektioner. Resterande diagnostiseras ofta med ospecifik smärta från muskler, bindväv och leder.

– Första steget för att bli kvitt smärtan är en korrekt diagnos som utesluter livshotande sjukdomar och därigenom minskar personens oro. Andra steget är att utforska vad personen själv tror orsakar smärtan och ser som lösningen. För om en patient inte tror på behandlingen eller inte kan följa rekommendationerna minskar chanserna att den ska fungera drastiskt.

Det finns ingen mirakelkur som fungerar för alla former av ryggont. Men ny forskning publicerad i den brittiska tidningen The Lancet har visat att bästa sättet att minska smärtan varken involverar avancerad teknik eller utskrivna piller.

– Det har skett ett stort skifte i rekommendationerna för behandling av ryggont. Forskning har visat att läkemedel och mer avancerad medicinsk behandling är ineffektiv och har minimal smärtlindrande effekt. Sjukvården har tidigare i allt för hög utsträckning bland annat rekommenderat opioider. I dag rekommenderas i stället motion och träning i första hand samt manipulationsbehandling, akupunktur och massage om det behövs.

Andreas Eklund betonar också vikten av att anpassa behandlingen för varje enskild individ.

– Vi försöker i dag lägga mindre tonvikt vid problemorsaken och i stället fokusera på vad som kan göras i personens liv för att minska smärtan och risken för återfall.

Forskning har även visat att patientens uppfattning om tillståndet påverkar rehabiliteringen. Om en patient exempelvis tror att förslitningar i ryggraden är orsaken till smärtan kan oron och ångesten förstärkas, vilket försvårar och intensifierar ryggsmärtan.

– Faktum är att förslitningar har väldigt liten koppling till ryggsmärtan. Skulle vi samla ihop en grupp personer där ingen har ont i ryggen och jämföra med en grupp där alla har ont i ryggen så skulle ungefär lika många från båda grupperna ha måttliga åldersförändringar som artros och diskbuktningar som ofta felaktigt förknippas med smärta.

Den som upplever värk i ryggen i mer än 30 dagar under ett år bör söka vård. Även de med mer kortvarig och högintensiv smärta som känner sig mycket påverkade och begränsade bör söka vård.

– Målet med en behandling är att ge redskap till egenbehandling och träning. Det gör att en person kan hitta verktyg för att hantera en smärtperiod och förhindra nya, säger Andreas Eklund.

Andreas Eklund

forskar om ryggsmärta på Karolinska institutet och är kiropraktor på Praktikertjänsts mottagning Hälsan Östertälje.