en bild
Kategorier för sidan Hälsovård

Så går en minnesutredning till

Om du själv eller en anhörig misstänker demenssjukdom är första steget ett läkarbesök i primärvården.

 • Text Karin Strand
 • Foto Praktikertjänst

Inom primärvården görs oftast en basal utredning som omfattar: 

 • Sjukdomshistoria
 • Ett enklare kognitivt test
 • Enklare funktionsbedömning
 • Blodprovstagning för att utesluta andra diagnoser 
 • Hjärnröntgen för att utesluta andra diagnoser

 

En del av landets primärvårdsmottagningar är specialiserade på demenssjukdomar och gör själva mer omfattande utredningar, andra remitterar patienten vidare till en specialistklinik för en utvidgad minnesutredning. Den är individuell men kan omfatta: 

 • Omfattande sjukdomshistoria, gärna med en anhörig närvarande som kan komplettera uppgifterna
 • Ett stort kognitivt testbatteri hos en neuropsykolog. Testerna omfattar exempelvis minnesförmåga, förmåga att planera och språkfunktionen
 • En funktionsbedömning hos en arbetsterapeut
 • En bedömning av neurologisk status, exempelvis koordinationen mellan öga och hand
 • Beslut om eventuellt ryggmärgsvätskeprov eller undersökning med PET-kamera

 

Utredningen avslutas med ett utskrivningssamtal där patienten får besked om resultatet av utredningen. I det fall sjukvården kunnat konstatera demenssjukdom skriver läkaren ut eventuell medicin. Patienten tillfrågas också om hen tillåter att kommunen underrättas och får tips om vart man kan vända sig för att få hjälp.