en bild
Kategorier för sidan Hälsovård

Nya metoder hjälper mot ångest

Det finns flera sätt att behandla ångest inom psykiatrin. Behandling i grupp och på nätet har visat goda resultat på Praktikertjänst Psykiatris mottagning i Kista.

  • Text Natalie Roos
  • Foto Praktikertjänst

Transdiagnostisk behandling innebär att personer med olika diagnoser, till exempel posttraumatisk stress, social fobi och panikångest får samma typ av behandling i grupp.

– Behandlingsmetoden har blivit vanligare de senaste åren och handlar om att lära sig hantera sin ångest oavsett diagnos, säger Annie Norell, enhetschef och psykolog på Praktikertjänst Psykiatris mottagning i Kista.

Praktikertjänst Psykiatri började använda metoden för tre år sedan. Behandlingen är en kurs på nio veckor då cirka åtta patienter träffas på gruppmöten en gång i veckan. Patienterna får vid kurstillfällena hemuppgifter som de utför i sin vardag och diskuterar sedan i grupp hur det gått.

– Andelen patienter som skattat bättre mående i slutet av behandlingen är hög. Det är lätt att känna sig ensam när man har ångestproblem, men i en grupp kan de stötta och ge varandra tips, säger Annie Norell.

Mottagningen erbjuder också individuella nätbaserade behandlingar för ångest, oro, sömn stress och depression. Dessa behandlingar är uppdelade i ungefär åtta kapitel där patienten gör ett i veckan.

– Det är filmer, texter och hemuppgifter som patienten gör utifrån sina egna svårigheter. Sen har patienten kontakt med oss mellan de olika kapitlen, antingen via mejl eller telefon. Vi brukar också träffas före, i mitten och efter behandlingen, säger Annie Norell.

Hon upplever att behandlingen på nätet är lika effektivt som samtalsterapi.

– Patienterna har varit förvånansvärt nöjda, nästan alla har först velat träffa en person men om patienten till exempel har svårt att komma till mottagningen under våra öppettider kan vi föreslå detta. Jag var själv förvånad och hade lite fördomar om nätbehandling, men patienterna har varit jättenöjda och de har inte upplevt mindre kontakt eller stöd.

Annie Norell tror att det kommer bli vanligare med behandling på nätet framöver.

– Både gruppbehandling och internetbehandling har flera fördelar. Den tekniska utvecklingen går ju framåt och i dag kan patienter lyssna och titta på behandlingsprogram på telefonen i tunnelbanan. Psykologisk behandling blir allt mer lättillgänglig.

Annie Norell

Enhetschef och psykolog på Praktikertjänst Psykiatri i Kista.