en bild
Kategorier för sidan Hälsovård

Psykologen: ”Viktigt att adhd upptäcks tidigt”

I varje skolklass har i genomsnitt en eller två elever adhd. För att få bra stöd är det viktigt att diagnosen upptäcks tidigt. "Det kan göra att barnet klarar skolan", säger psykologen Steffen Skogs­eid.

  • Text Natalie Roos
  • Foto Praktikertjänst

Adhd innebär bland annat att man har svårt att motstå distraktioner, är överaktiv och har ett sämre arbetsminne. Steffen Skogs­eid, som arbetar på Praktikertjänst Psykiatri i Kista, betonar att diagnosen inte orsakas av omgivning.

– Föräldrar skyller ofta på uppfostran men adhd är en mycket ärftlig utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse. Adhd är ungefär lika ärftligt som längd.

Adhd sitter i framloben, det vill säga den främre delen av hjärnan, och påverkar våra exekutiva funktioner.

– Dessa definieras vanligen som processer som är nödvändiga för att upprätthålla målstyrd problemlösning och innebär att vi kan kontrollera vårt beteende på ett målinriktat och flexibelt vis, säger Steffen Skogseid.

Om en patient diagnostiseras med adhd erbjuds bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT) med strategier för förbättrad organisations- och planeringsförmåga. Personen får också träffa en arbetsterapeut samt en läkare för diskussion kring behandling med medicin. Steffen Skogseid säger att barn som diagnostiseras med adhd ofta känt sig missförstådda i skolan och hemmet. Därför är det viktigt att stärka barnet.

– Föräldrar behöver förstå att adhd är ett allvarligt funktionshinder. Många föräldrar uppfattar sina barn som lata och då kan det uppstå frustation. Men på samma sätt som en person med ett fysiskt funktionshinder behöver en ramp, kan en person med adhd behöva kognitiva hjälpmedel och struktur.

Eftersom barn med adhd har svårt att tänka långsiktigt behöver de också ett yttre belöningssystem.

– Det är viktigt att positiva handlingar förstärks direkt, lite som ett tv-spel är uppbyggt. Lyft barnets styrkor i stället för att fokusera på svagheterna.

Steffen Skogseid betonar också ­vikten av att vården upptäcker adhd tidigt eftersom patienten då har en betydligt bättre chans att klara skolan, och undvika missbruk och kriminalitet.

– Vi har flera exempel där vi helt lyckas vända ungdomars liv när de fått sin diagnos. Det har varit unga som haft ett riskbeteende och levt destruktivt. Diagnosen har inneburit förståelse från skola och omgivning, och vi har sett stora förändringar. Det är faktiskt helt fantastiskt.

Blocks

Det här är adhd:

Adhd står för ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder” och innebär kognitiva funktionsnedsättningar med nedsatta exekutiva funktioner samt svaga belöningssystem. Kärnsymptom är bristande förmåga att styra uppmärksamheten, rastlöshet och bristande impulskontroll. Diagnosen är vanligare hos pojkar än flickor och ungefär 5 procent av alla barn i världen har uppskattningsvis adhd.

Steffen Skogseid

Psykolog på Praktikertjänst Psykiatri i Kista.