Vanliga frågor

Det är många som har frågor om hälsa. Här hittar du alla frågor som våra experter har besvarat men också ren praktisk information kring ditt vårdbesök.

Fungerar preventivappar?

Frågeställare: Kvinna 26 år

Fråga:

”Jag har hört talas om den nya appen Natural Cycles som nu är godkänd som preventivmedel i Sverige. Ser du några för- och  nackdelar med att använda sig av den jämfört med mer traditionella preventivmetoder? Och, funkar den även att använda för att planera en eventuell graviditet?”

Svar: 

Det finns två fördelar med appen. Den ena är att det är bättre att använda den i stället för ingenting alls. Den andra är att det kan kännas tillfredsställande för kvinnor att ha förståelse för sin kropp och hur den fungerar, något appen hjälper till med.

Jag tycker också att appen kan fungera för att planera en graviditet, då finns det inga risker med systemet. Min erfarenhet är dock att önskan om graviditet kan stressa lite grann. Det är inte ovanligt att kvinnor använder ägglossningsstickor och prickar in den exakta dagen och så blir det småstress kring det. Men faktum är att de allra flesta par blir gravida utan appar eller stickor inom ett halvår, kanske upp till ett år, med sex ett par gånger i veckan. Natural Cycles baseras på att man förutsäger när ägglossningen ska ske och man därmed är mottaglig för graviditet. I appen knappar du in din mens varje gång och tar tempen under ett antal cykler, vilket kräver att du tar den varje morgon.

Appen kräver också att du inte har en temperaturstegring av ett annat skäl, det vill säga är sjuk eller tar en medicin med temperatursänkande effekt. I Natural Cycles görs en mer avancerad variant av så kallad ”naturlig familjeplanering” med hjälp av en extra noggrann termometer. Det viktiga är att du avstår från sex eller använder kondom under osäkra dagar. Nackdelen med appen är att vi vet att det är stor skillnad mellan den optimala användningen (då kvinnan följer instruktionerna helt och fullt) och den typiska (att instruktionerna inte följs fullt ut på grund av exempelvis glömska eller slarv). Om man inte kan tänka sig en graviditet just nu ska man välja det säkraste preventivmedlet, där slarv och glömska inte är parametrar. Natural Cycles har blossat upp som någonting positivt och något kvinnor ska anamma för att allt annat ses som onaturligt och indirekt farligt. Så är det inte.

Vi använder preventivmedel för att vi inte vill bli gravida, men också ibland för att minska mensvärk, stora blödningar, blodbrist samt risken för cystor och acne. Några preparat minskar dessutom risken för viss cancer. Naturligt är inte alltid det bästa valet.

Med vänliga hälsningar
Catharina Hofte,
specialist inom gynekologi och obstetrik på Praktikertjänsts mottagning Hoftekliniken i Helsingborg