Photoshop

Vanliga frågor

Det är många som har frågor om hälsa. Här hittar du alla frågor som våra experter har besvarat men också ren praktisk information kring ditt vårdbesök.

Hur lindras halsbränna?

Frågeställare: Man 42 år

Fråga:

”Jag är en man på 42 år och har med åldern fått problem med halsbränna. Jag kan få kraftiga attacker som är väldigt obehagliga, och då försöker jag ändå att dra ner på kaffet och inte äta för stark mat. Vad mer kan jag göra för att lindra mina besvär?”

Svar:

En vanlig orsak till att man får problem med halsbränna är att den övre magmunnen (”backventilen” mellan matstrupe och magsäck) inte sluter tätt. Detta gör att surt magsäcksinnehåll kan läcka upp i matstrupen och orsakar irritation i slemhinnan. 

Detta ger upphov till symptom som halsbränna och sura uppstötningar och kallas för refluxsjukdom.

För att kartlägga hur det står till med detta i det enskilda fallet gör man ofta en gastroskopi (endoskopsisk undersökning av matstrupe, magsäck och tolvfingertarm). 

Det finns mycket effektiv medicin för att behandla tillståndet. Preparatgruppen kallas för protonpumpshämmare och verkar genom att saltsyreproduktionen i magsäcken hämmas och därmed minskar symptomen. 

Då du har stora besvär tycker jag att du ska uppsöka din läkare och diskutera utredning och behandling.

Hälsningar,

Perjohan Lindfors, överläkare och specialist i gastroenterologi.