en bild
Kategorier för sidan Tandvård

Få ditt barn att sluta med nappen och tummen

Barn som suger på tumme eller napp efter sex års ålder kan få tandproblem. Planera och förbered när ditt barn ska sluta så blir övergången mindre smärtsam.

  • Text Amanda Hjelm
  • Foto Praktikertjänst

Korsbett 

Att suga på tummen kan ge korsbett. Det innebär att tänderna i över- och underkäke inte passar ihop när barnet biter ihop. Det kan även leda till överbett, då hamnar framtänderna i överkäken för långt fram. 

Öppet bett 

Att suga på napp kan ge ett öppet bett. Det innebär att framtänderna inte når varandra när barnet biter ihop. 

Sluta före sex år

Det finns ingen anledning till oro för framtida tandproblem om barn slutar suga på napp och tumme innan de fyllt 6 år. Nappen och tummen kan däremot begränsa barns sätt att uttala vissa ljud när talförmågan utvecklas.

Planera och förbered

Bestäm en dag då ditt barn ska sluta. Se till att det inte krockar med andra saker, så som födelsedagar eller en flytt. Var förberedd genom att plocka bort alla nappar och var redo att trösta och stötta. 

Använd plåster eller kirurgtejp 

För barn som ska sluta suga på tummen kan det vara en god idé att ha plåster eller kirurgtejp på tummen så att den blir mindre god.  

Skänk bort nappen

När barnet är moget att sluta med nappen bestäm när den ska försvinna för gott. Exempelvis kan barnet få skänka bort den till en bebis som familjen känner, tomten eller påskharen. 

Ge beröm 

Barnet ska känna sig stolt och stor som klarar sig utan napp eller tumme. Men undvik att få barnet att känna det som ett misslyckande om det inte går vägen. Försök då i stället igen senare. 

Ge inte upp

Det är svårare för ett barn att sluta suga på tummen än nappen eftersom tummen finns med hela tiden. Kom ihåg att det är svårt att bryta vanor, både för stora och små, men de flesta lyckas till slut. 

 

Blocks