en bild
Kategorier för sidan Tandvård

Fler barn får karies, så vänder vi trenden

Fler sexåringar har hål i tänderna i dag jämfört med för sju år sedan. Hur kommer det sig att barns tandhälsa blir sämre och sämre? Och hur kan vi vända trenden?

  • Text Amanda Hjelm Foto: Jann Lipka
  • Foto Praktikertjänst

Världshälsoorganisationen har som mål att 89 procent av Europas sexåringar ska vara kariesfria år 2020. Ett mål som Sverige ännu inte lyckats uppfylla, och utvecklingen går dessutom åt fel håll. Den senaste undersökningen från Socialstyrelsen visar att endast 75 procent av landets sexåringar är kariesfria – en minskning med tre procentenheter jämfört med år 2010.

Att tandhälsan försämrats beror mycket på ändrade kostvanor. Barn får oftare sötsaker i dag och de småäter dessutom mer. Det leder till att de får karies i större utsträckning än tidigare, då det var vanligare att barnen endast fick lördagsgodis och middag prick klockan 17.

– Jag brukar säga att om vi människor höll oss till frukost, lunch, middag och två sockerfria mellanmål om dagen så skulle vi tandläkare inte ha några jobb. Men så ser det tyvärr inte ut i dag, säger Mikael Jansson, tandläkare i Västerås. 

Småätandet är särskilt skadligt för barn

Det mesta vi äter innehåller kolhydrater och därmed även socker. Därför är det inte bara sötsaker som är skadligt för tänderna, utan allt småätande bidrar. Småätandet är särskilt skadligt för barn.

– Munsystemet är mindre förlåtande hos barn än hos vuxna, för de har mindre salivproduktion. Saliv hjälper till att rensa ut och hålla rent i munnen, säger Mikael Jansson. 

Att låta munnen vila mellan måltiderna är därför viktigt för att förbättra motståndskraften mot karies. Rådet är att försöka hålla koll på hur mycket barnen stoppar i sig mellan måltiderna. Det är annars svårt att veta hur mycket det blir i längden.

– Visst kan man fuska någon gång ibland, det gör vi i branschen också. Att unna sig lite lördagsgodis fungerar fint. Det är när det blir för mycket och för ofta som det kan bli problematiskt, förklarar Mikael Jansson. 

Tyvärr har flourtandkrämen fått dåligt rykte i vissa läger

Att vi äter mer socker och onyttigheter  ökar vikten av att borsta tänderna ordentligt och att använda en bra flourtandkräm. Tyvärr har flourtandkrämen fått dåligt rykte i vissa läger. Skräckpropaganda om ämnet sprids på sociala medier och i föräldraforum. Att flourtandkräm skulle vara skadligt är ett olyckligt missförstånd, eftersom det kan leda till att oroliga föräldrar slutar med tandkräm. 

Fluor är ett grundämne som finns naturligt i maten, luften och vattnet. Stora mängder av ämnet är farligt, men den lilla mängd som finns i tandkräm är helt ofarlig, enligt aktuell forskning i ämnet.

Det svenska dricksvattnet innehåller flour, något som vissa hävdar räcker för skydd mot karies. Men mängden flour som finns i ­kranvattnet är inte tillräcklig. För att få ett bra skydd måste barnen borsta med fluortandkräm direkt på tänderna. 
–  Barn som är under sex år ska få sina tänder borstade med en barntandkräm som innehåller lågfluor. Sen kan man börja använda vuxentandkräm, säger Mikael Jansson. 

Blocks

Faktaruta

Vad händer i tänderna? Karies uppstår när tandytan utsätts för frätande syror som produceras av munbakterier. Varje gång vi äter eller dricker startar nya angrepp, som sakta löser upp tandens emalj. Till slut bildas ett hål. Visste du att.. barns mjölktänder är extra känsliga mot karies eftersom de är tunnare än permanenta tänder.