en bild
Kategorier för sidan Tandvård

Tandvårdsbidraget höjs | Praktikertjänst

  • Text Natalie Roos
  • Foto Praktikertjänst

Regeringen har bestämt att höja tandvårdsbidraget. För de som är mellan 22 och 29 år samt 65 år eller äldre höjs bidraget från 300 till 600 kronor nästa år. Bidraget för de som är mellan 30 och 64 år höjs till 300 kronor per år, jämfört med 150 kronor i dag. Praktikertjänst välkomnar förslaget men tycker att det borde riktas mer resurser mot utsatta grupper genom till exempel ett sänkt högkostnadsskydd.  

– Genom den här satsningen riskerar regeringen att skjuta bredvid målet, och vi löser inte utmaningarna genom att satsa mer pengar på grupper som redan har god tandhälsa, säger Urban Englund, tandläkare och styrelseordförande i Praktikertjänst. 

Förslaget väntas ­träda i kraft den 15 april 2010 och beräknas kosta 750 miljoner per år.