Dina rättigheter som patient

Som patient har du rätt till en god och rättvis vård på lika villkor. Flera rättigheter är lagstadgade. Hälso- och sjukvårdslagen förändrades 2010 för att ge mer inflytande åt patienten. Du som patient har rätt att få anpassad information om ditt hälsotillstånd.

Dina rättigheter som patient

Om det är nödvändigt för att tillgodose trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården har du rätt till en fast vårdkontakt inom primärvården. Vid allvarlig sjukdom eller livshotande tillstånd kan du ha rätt till ytterligare en medicinsk bedömning, en så kallad "second opinion", från en annan läkare. Du begär själv en "second opinion" och kan vända dig till läkaren eller mottagningen som ansvarar för din behandling. Oftast sker den ytterligare bedömningen hos samma vårdgivare, men den kan fås över hela landet. Om du fått en remiss till specialistvården betalar ditt hemlandsting för besöket. Valfriheten inom primärvården innebär att du själv kan välja vårdenhet, och vårdgarantin innebär att du ska få vård inom viss tid.

Fråga experten

Hej, jag har länge haft komplex för ojämna och sneda tänder, men har aldrig haft tandställning. Kan jag nu i vuxen ålder få tandställning? Vart ska jag vända mig och hur går det till?

Läs svaret här