Vanliga frågor

Det är många som har frågor om hälsa. Här hittar du alla frågor som våra experter har besvarat men också ren praktisk information kring ditt vårdbesök.

Kan jag få tandställning som vuxen?

Frågeställare: Kvinna 33 år.

Fråga: 

Hej, jag har länge haft komplex för ojämna och sneda tänder, men har aldrig haft tandställning. Kan jag nu i vuxen ålder få tandställning? Vart ska jag vända mig och hur går det till?

Svar:

Om du är missnöjd med ditt bett eller tändernas position går det oftast att rätta till det. Det är naturligt att det blir lite trängre med åren, eftersom tänderna med tiden vandrar framåt, speciellt i underkäken.

För att åtgärda det kan du prata direkt med din ordinarie tandläkare som skickar remiss eller så söker du vård direkt hos en specialist i tandreglering. Vi börjar alltid med en undersökning där vi tittar igenom hela munhålan, tar röntgenbilder och vanliga foton, diskuterar dina önskemål och behandlingsmål, går igenom alternativa behandlingar och tandställningstyper, pratar prognos och ger dig ett skriftligt terapi- och kostnadsförslag.

Då du bestämt dig för vård bokar vi tid för insättning av tandställning. Denna behöver kontrolleras ungefär var sjätte vecka under ett till två år, vilket är den tid det oftast tar för regleringen. När vi tar bort tandställningen limmar vi trådar på baksidan av tänderna, för att tänderna inte ska flytta sig tillbaka till sitt ursprungsläge. De kontrolleras två gånger under första året. Trådarna lämnas, och ju längre tid de sitter desto längre står tänderna i den position vi placerat dem i.

Oftast får patienten betala för tandregleringen helt med egna medel, men har man ett bettfel av allvarligare art eller tänder som står väldigt snett kan man få viss ersättning från Försäkringskassan. Vid ett skelettalt fel, går det också att få tandregleringsbehandling, då i kombination med ett kirurgiskt ingrepp. Efter en förhandsbedömning av bettfelet kan man då få tandregleringen och det kirurgiska ingreppet betalt av landstinget.

Det är svårt att i förväg säga vad det kostar att göra en tandregleringsbehandling eftersom det beror på vad som ska göras, hur lång tid man beräknar att behandlingen tar och sedan vilken typ av apparatur man väljer. Det kan kosta allt från 15000 upp till 80 000 kronor. Efter en undersökning får man självklart veta kostnaden.

Det är viktigt att tänka på att det blir svårare att hålla rent och därför större risk för karies om man har tandställning, därför sätter man bara in tandställning om man har bra munhygien. 

Hälsningar
Juhani Pigg
Specialisttand­läkare i tand­reglering på ­Praktikertjänsts Pigg & Co i Helsingborg.