Vanliga frågor

Det är många som har frågor om hälsa. Här hittar du alla frågor som våra experter har besvarat men också ren praktisk information kring ditt vårdbesök.

Varför får man diabetes?

Frågeställare: Man, 36 år 

Fråga: 

Hej! Jag undrar varför man får diabetes? Både typ 1 och typ 2? Vad är de största skillnaderna mellan dessa två?

Svar:

Typ 1-diabetes kallades tidigare för ”ungdomsdiabetes” för att den vanligen debuterar i barn- eller ungdomsåren. Sjukdomen är autoimmun vilket i det här fallet resulterar i att kroppen angriper sina egna insulinproducerande celler i bukspottskörteln och förstör dem. Eftersom insulin är ett livsnödvändigt hormon måste människor med typ 1-diabetes behandlas med insulininjektioner för att överleva.  

Undantaget är de som har så kallad LADA-diabetes. LADA drabbar medelålders personer och trots att den räknas som typ 1-diabetes brukar insulinbehandling inte behövas förrän flera år efter diagnos. Detta beror på att celldestruktionen i bukspottskörteln sker i långsammare takt än vid vanlig typ 1-diabetes. Symptom på typ 1-diabetes kan vara trötthet, törst, stora urinmängder och avmagring. 

Typ 2-diabetes drabbar mestadels människor i femtioårsåldern eller äldre, även om det förekommer att yngre också får sjukdomen. De flesta lider av övervikt eller fetma och det är vanligt att individen har ett förstadium till typ 2-diabetes i flera år innan man slutligen får sjukdomen. Sjukdomen kännetecknas av insulinresistens, vilket innebär att cellernas förmåga att reagera på insulin är nedsatt. Det finns stor ärftlighet vid typ 2-diabetes. Ofta har den som får diagnosen inte några symptom utan det förhöjda blodsockret upptäcks av en slump vid läkarbesök av annan orsak. Livsstilsförändringar som kostomläggning, viktnedgång och motion är den viktigaste behandlingsmetoden vid typ 2-diabetes. De flesta behandlas också med tabletter men om det inte är tillräckligt kan de behandlas med insulin. Under senare år har det kommit flera nya läkemedel som oftast är att föredra framför insulin. Ironiskt nog skulle många människor med typ 2-diabetes helt kunna slippa medicinera om de gick ner i vikt och började röra på sig. I Sverige har cirka 4 procent av kvinnorna och 5,5 procent av männen diabetes, varav en stor majoritet har typ 2-diabetes. Det är ingen överdrift att säga att typ 2-diabetes är ett av våra absolut största hot mot folkhälsan.

Anette Hofstedt
Dietist på Hälso­centralen Sankt Hans i Lund.