Vanliga frågor

Det är många som har frågor om hälsa. Här hittar du alla frågor som våra experter har besvarat men också ren praktisk information kring ditt vårdbesök.

Kan rödbetssaft sänka blodtrycket?

Frågeställare: Kvinna, 55 år

Fråga: 

Hej, vad kan jag tänka på i min livsstil för att sänka mitt blodtryck? Stämmer det att rödbetssaft hjälper? 

Svar:

Det finns studier som visar att rödbetssaft kan sänka blodtrycket eftersom det innehåller nitrat som är kärlvidgande och möjligen andra substanser. Men hur mycket saft och hur ofta man ska inta det för att nå en bra blodtryckssänkning vet vi inte. 

Det finns i alla fall inget negativt med att ta 1–2 glas rödbetssaft utan socker eller salt. För patienter med högt blodtryck är det dock ingen ersättning för mediciner. Vi har mycket bra blodtryckssänkande mediciner som kan sänka insjuknande och dödlighet i hjärtkärlsjukdomar. Högt blodtryck är en av de främsta orsakerna till stroke och även njursvikt, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, förmaksflimmer och demens.

Men vid lindrig hypertoni, det vill säga högt blodtryck, räcker ofta livsstilsförändringar. Det handlar om att gå ner i vikt, motionera regelbundet, bra sömnrutiner, stresshantering samt att äta frukt och grönsaker varje dag. Det är viktigt att kombinera alla åtgärder och inte fastna vid ett av dem. 

Andra födoämnen än rödbetssaft har i vetenskapliga studier också visat sig ha blodtryckssänkande effekt. Det handlar till exempel om choklad, solljus, starka kryddor och bastubad. 

Faris Al-Khalili
specialist i kardiologi på Stockholm Heart Center.