Semesterbostäder

Semesterbostäderna ägs och administreras av Stiftelsen Praktikertjänstkonsortiet. Bostäderna är lättillgängliga med bra kommunikationer och närhet till allehanda aktiviteter både sommar- och vintertid.

Artiklar