Behöver jag remiss?

Till husläkare och vissa specialister behövs ingen remiss.

För att få göra en röntgen eller för att ta prover behöver du alltid en remiss från din läkare. Till husläkare och vissa specialister behövs ingen remiss.

En remiss är en skriftlig begäran från läkaren som beskriver att du som patient behöver särskild bedömning eller behandling. Remissen beskriver även tidigare sjukdomar och eventuella symtom.

Till vårdcentral/husläkarmottagning eller akutmottagning kan du komma utan remiss. Vissa specialister har remisstvång, andra kan erbjuda tid även utan remiss.

Kontakta den specialistmottagning du vill besöka för att höra vad som gäller på den mottagningen.

Blocks