Vanliga frågor

Det är många som har frågor om hälsa. Här hittar du alla frågor som våra experter har besvarat men också ren praktisk information kring ditt vårdbesök.

Ska jag vaccinera mitt barn mot mässling?

Frågeställare: Kvinna, 36 år

Fråga:

Hej, varför ska jag vaccinera mitt barn mot mässling? Vad kan hända om jag inte gör det? Kan jag lita på att vaccinet är säkert? Varför ska man generellt vaccinera sina barn? Vilka risker finns det om man inte gör det? 

Svar:

Ja, du bör vaccinera ditt barn. Mässlingen är mycket smittsam och det har upptäckts flera fall i Sverige på senaste tiden. Många som smittas får inga symptom, men av dem som smittas drabbas omkring 20 procent av komplikationer. Även om risken för svåra komplikationer är lägre drabbas omkring en av 1 000–2 000 personer av hjärninflammation till följd av sjukdomen. 1–6 procent av dem som får mässling drabbas av lunginflammation och av dessa dör omkring en på 10 000. Årligen dör ungefär 160 000 personer globalt av mässlingen. 

Vaccination mot mässling ger ett mycket gott skydd mot sjukdomen och du kan lita på att det är säkert. Det är vanligt med biverkningar av vaccinet, men dessa är oftast lindriga och snabbt övergående. Det har gjorts många stora studier som visar på god säkerhet.

Generellt skyddar vaccin från många allvarliga sjukdomar, de är välbeprövade, det är sällsynt med allvarliga biverkningar och de ger skydd för de barn som av olika anledningar inte kan vaccineras. Utöver att själv riskera att smittas och få komplikationer av de olika sjukdomarna förhindras även smittspridning med hjälp av vaccination.

Det finns flera vanliga myter om vaccin. Det handlar bland annat om att hjälpämnet aluminium skulle ge svåra biverkningar, att mässlingsvaccinet skulle orsaka autism, att det skadar hjärnan och att det fortfarande skulle finnas kvicksilver i vaccin. Inget av detta stämmer, 1992 togs kvicksilver bort ur barnvaccinationsprogrammet och det går inte att påvisa att det orsakade några skador.

Hälsningar 
Daniel Lützén
Sjuksköterska på Ekerö vårdcentral utanför Stockholm.