Vanliga frågor

Det är många som har frågor om hälsa. Här hittar du alla frågor som våra experter har besvarat men också ren praktisk information kring ditt vårdbesök.

Inget kunde hittas

Varför får jag hål först nu plötsligt?

Fråga:

Hej,

är det inte märkligt att en patient som aldrig haft hål i tänderna plötsligt har det vid över 40 års ålder? Vad brukar orsaken vara sådana gånger? Jag har, efter ett hålfritt liv, fått hål i samma tand på respektive sida av överkäken. Detta trots borstning, trådning och en i övrigt anmärkningsfri mun.

Svar:

Hej!

Ja, man kan ju verkligen undra vad som händer. Då det gäller karies talar man om angreppsfaktorer respektive resistensfaktorer som väger mot varandra.

På angreppsidan kan man ta upp: frekvent sockerintag, muntorka ofta pga. mediciner, bristfällig munhygien På resistenssidan: få sockerintag, god salivproduktion, adekvat munhygien och fluorintag På något sätt verkar angreppsfaktorerna ha vägt över, munhygienen låter ju jättebra, men de andra då. Kosten eller ev. mediciner? Har det inte hänt något med dessa? Som ett exempel hade jag en patient för länge sedan som efter ett år av rökuppehåll fick 13 hål. Hur var det möjligt? Jo hon fick i sig en ask halstabletter per dag istället för att röka. Man får se till att resistensfaktorerna väger över, kanske öka på fluorintaget med genom att exempelvis skölja med fluor?

Lycka till!

Mariusz Tarnawski

Tandläkare i Praktikertjänst