Vanliga frågor

Det är många som har frågor om hälsa. Här hittar du alla frågor som våra experter har besvarat men också ren praktisk information kring ditt vårdbesök.

Inget kunde hittas

Behandling av karies

För inte så länge sedan borrade tandläkaren upp stora hål även för små kariesangrepp. Idag behandlar man mycket mer försiktigt.

Karies kan bli bra av sig självt men om det inte blir det försöker tandläkaren att behandla tanden så skonsamt som möjligt. En rad olika fyllningsmaterial och tekniker står till buds. Då och då introduceras också nya fyllningsmaterial och tekniker. Tandläkarens uppgift är bland annat att sålla bland möjligheterna och välja det bästa för varje patient. När du lagar hål får du vanligtvis först bedövning. På så vis slipper du smärta. Det gör också att du slappnar av lättare.