Utbildning

Utbildning och verksamhetsutveckling är prioriterade områden för Praktikertjänst. Vi erbjuder vi därför allt från endagskurser till efterutbildningar som löper över flera år. Vi satsar på en genomtänkt kompetensutveckling för samtliga yrkeskategorier inom tandvård, hälso- och sjukvård och utbildningar för dig som är chef.

Utbildning

Hela 90 % av våra kursdeltagare rekommenderar fler att gå någon av våra kurser. Det är vi väldigt stolta över!

Vi har ett stort utbud av kurser för våra medarbetare, men vi erbjuder även ett antal kurser för externa. Här nedan hittar du våra kurser som är öppna för alla att gå, oavsett om du är en del av Praktikertjänst eller inte.

Se våra öppna kurser nedan

Ladda fler artiklar

AI and Future of Dentistry

Föreläsare: Patrik Zachrisson - Dental Surgeon (KI Swe), MScImp (Rome),                       PGCert DigDent, FICOI, FCGDent, FRSM

                    Adam Nulty - Professor

Datum: 8 november 2024

Plats:
Praktikertjänst kontor, Adolf Fredriks kyrkogata 9, 111 37 Stockholm

Kursavgift: Praktikertjänst: 6 900 kronor/person inkl. fika och lunch

                    Externa: 8 625 kronor/person inkl. fika och lunch

Målgrupp: Tandläkare, tandsköterskor och tandtekniker

Info: Vissa föreläsningsmoment är på engelska 

Läs mer

Intensivkurs ledarskap

Utbildningen syftar till att stärka ditt självförtroende i rollen som ledare. Detta åstadkoms genom en ökad förmåga att förstå och leda dig själv och andra. Du får en grundläggande inblick i hur du påverkar och påverkas av andra människor, verktyg att hantera konflikter och metoder för effektiv feedback. Vi berör sambandet mellan den gruppdynamik som råder i ett team och kopplingen till ledarskapet samt hur du genom ett situationsanpassat ledarskap kan utveckla både individer och grupper.

Föreläsare: Joakim Matsson, Chef Ledarutveckling
                      Helena Wielinder, Lednings- och organisationsutvecklare

Datum:   7-8 november (Hälso- och sjukvård)
                 5-6 december (Tandvård)

Plats: Bergendal, Landsnoravägen 110, 192 55 Sollentuna

Kursavgift: 12 375 kr inkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer

Läs mer och anmäl dig här

Oral farmakologi

I takt med att vi har en växande åldrande befolkning, blir kraven på kunskap hos tandvårdspersonal kring olika läkemedel och sjukdomar samt att vi anpassar oss efter patientens hälsotillstånd större.
Kursen lägger stor vikt på klinik och befäster fakta och kunskap med patientfall och kliniska bilder.
Efter att ha gått den här kursen skall du känna dig trygg i att behandla medicinska riskpatienter. Du får veta vilka patienter du kan behandla själv och vilka du rekommenderas remittera till specialist.

Föreläsare: Emma Ekenstråle, Övertandläkare, specialist i orofacial medicin

Datum: 24-25 oktober 2024

Plats: Praktiktertjänst kontor, Adolf Fredriks Kyrkogata 9, 103 55 Stockholm

Kursavgift: 8 125 kr inkl. moms (Inkl. dagspaket)

Läs mer och anmäl dig här

Endodonti i förvandling

Kursen är för dig som är nyfiken på endodonti och undrar hur du kan bedriva förutsägbar och lyckad endodonti. Den introducerar en ny syn på endodonti där krig mot bakterier byts mot eliminering av habitat, och vi går igenom vilka material och metoder som ger bäst resultat. Du får veta hur endodontin på några få år har utvecklats till ett precisionsarbete där nästan inget är omöjligt.

Föreläsare: Lars Ramsköld, Tandläkare

Datum: 10-11 oktober 2024

Plats: Jacy’z Hotel & Resort, Drakegatan 10, 412 50 Göteborg.

Kursavgift: 10 625 kr inkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Läs mer och anmäl dig här

Modern bettfysiologi

Under dagen tar vi avstamp i ett antal patientfall och diskuterar utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av TMD-patienter i allmäntandvården.
Syftet med kursen är att uppdatera sig i ämnet bettfysiologi och rusta sig med kunskap som gör det enklare och roligare att utreda och behandla TMD-patienter i den egna kliniken. Efter genomförd kurs ser du med nya ögon på dina TMD-patienter och har lättare att sortera vilka patienter som sannolikt kräver remiss till specialist.

Föreläsare: Einar Hansson, Övertandläkare och specialist i bettfysiologi

Datum: 18 oktober 2024

Plats: Praktikertjänst kontor, Adolf Fredriks kyrkogata 9, 111 37 Stockholm

Kursavgift: 10 000 kr inkl. moms. Avgiften är inkl. lunch och fika

Läs mer och anmäl dig här

Depuration för tandsköterskor

En praktisk och teoretisk kurs som ger grundläggande kunskaper om gingivit, parodontit och depurationsteknik. Efter kursens genomgång har man kunskaper om olika instrument och tekniker för att kunna avlägsna supragingival tandsten. Förmiddagen består av föreläsning och eftermiddagen hands-on på docka.

Föreläsare: Christopher Appelqvist, Specialist Parodontologi

Datum: 20 september 2024

Plats: Ivoclar Vivadent AB, Gustav III:s Boulevard 50A, 169 73 Solna

Kursavgift: 12 375 kr inkl. moms. Avgiften är inkl. lunch och fika

Läs mer och anmäl dig här

Hälsoinjektion för teamet

Varmt välkommen till en riktig hälsoinjektion och berikande dagar på vackra Palma. I fantastisk miljö ser vi till att vitaminboosta både kropp och själ för att öka den individuella hållbarhet och skapa starka team. Under kursen varvar vi mellan teori och vissa fysiska aktiviteter.

Föreläsare: Leila Söderholm, inpiratör och hälsoexpert 
                     Johan Norén, mental träning och stresshantering

Datum: 11-14 september 2024

Plats: Hotel Revenrence Mare, Palma Nova

Kursavgift: 12 250 kr inkl. moms. Resepaket tillkommer.

Läs mer och anmäl dig här