Hälso- och sjukvård

Praktikertjänst har lång erfarenhet av att driva vård i privat regi. Varje dag, över hela landet, arbetar vi för att ge dig som patient den bästa vården och det bästa omhändertagandet. Kontinuitet är något vi värderar högt, och därför får många av våra patienter samma vårdutövare år efter år.

Hälso- och sjukvård

av de som besöker våra vårdcentraler är nöjda med sin vård. Det ger oss de mest nöjda patienterna i Sverige!

Dags att välja vård?

Praktikertjänst sätter alltid dig som patient i fokus och du väljer själv vilken av våra mottagningar som du och din familj ska gå till. Våra mottagningar finns i hela landet och du kan även möta oss digitalt om du har besvär eller frågor som inte kräver ett fysiskt möte.

Typ av vård

Specialistvård

När du söker vård vid en specialistmottagning är det viktigt att du vänder dig rätt. Din vårdcentral kan alltid hjälpa dig vidare så att du får bäst behandling för dina behov

Rehab

Tillsammans med dig, din vårdcentral och läkare sätter vi ihop en rehabiliteringsplan för att uppnå målen med rehabiliteringen.
Ladda fler artiklar

Behövs remiss?

Ibland kan det vara svårt att veta vad som behövs eller inte inför ett läkarbesök. Kontakta den specialistmottagning du vill besöka för att höra vad som gäller på den mottagningen.
Läs merom Behövs remiss?
Sjukvård