en bild

Sveriges största vårdbolag

Praktikertjänst finns av ett enda skäl; att skapa förutsättningar för att vi som arbetar i vården ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt för patienterna. Våra delägare är såväl verksamhetsansvariga som anställda på mottagningar runt om i landet. Att vi som är närmast patienten också planerar vården och fattar besluten borgar för att vi har de nöjdaste patienterna och låg sjukfrånvaro.

Sveriges största vårdbolag

av de som besöker våra vårdcentraler är nöjda med sin vård. Det ger oss de mest nöjda patienterna i Sverige!

av patienter inom tandvård som besöker Praktikertjänst är nöjda med sin vård. Vi har en unik ägarmodell där vi som utför vården också äger företaget. Strukturen borgar för hög kvalitet och service, vilket årligen bekräftas i mätningar från exempelvis SKL och Svenskt kvalitetsindex.

Trygg vård med hög kvalitet

Är det dags för dig och din familj att välja hälso- och sjukvårdsenhet? Hos Praktikertjänsts verksamheter runt om i landet får du stöd och råd för ett friskare liv.

Läs mer om oss

Ladda fler artiklar