Om oss

Praktikertjänst finns för att vi tillsammans ska göra ett så bra jobb som möjligt – för patienterna, för oss som arbetar i vården och för samhället i stort. Våra mottagningar drivs av de som utför vården samtidigt som effektiv samverkan frigör tid för patientarbete. Vår goda arbetsmiljö gör oss också till förstahandsvalet för de som vill arbeta i vården. Så skapar vi långsiktigt hållbar vård.

Om oss

Vi är Praktikertjänst

De som utför vården äger också företaget. Det är kärnan i vår unika kooperativa modell. Det skapar engagemang och fokus på kvalitet, kontinuitet och kompetens. Vi ser det som den bästa modellen för att bedriva vård och en viktig anledning till att bolaget varje år hamnar i topp vad gäller patientnöjdhet och hållbart medarbetarengagemang.

Vår vision är långsiktigt hållbar vård för alla i hela Sverige.

Guldhjärtat

Våra medarbetare är hjärtat i vår organisation och våra hjältar i vardagen. Därför ser vi till att uppmärksamma dem som bör lite extra varje år.
Ladda fler artiklar

av de som besöker våra vårdcentraler är nöjda med sin vård. Det ger oss de mest nöjda patienterna i Sverige!

av patienter inom tandvård som besöker Praktikertjänst är nöjda med sin vård. Vi har en unik ägarmodell där vi som utför vården också äger företaget. Strukturen borgar för hög kvalitet och service, vilket årligen bekräftas i mätningar från exempelvis Svenskt kvalitetsindex.