Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatser och digitala lösningar från Praktikertjänst. Vi arbetar hela tiden med att förbättra webbplatsen och våra digitala lösningar för våra användare.

Berätta för oss om du har problem

Vi vill hela tiden göra våra webbplatser och digitala lösningar mer tillgängliga. Om du upptäcker nya problem, berätta det för oss. Hör också av dig om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig. Du kan du kontakta oss genom att skicka e-post till webmaster@ptj.se eller ringa oss på 010 - 128 00 00

Tänk på att inte skicka in personnummer eller känslig information.

Vi svarar normalt inom två vardagar på mejl.

Så tillgängliga är våra webbplatser och digitala lösningar

Vi vet att det finns vissa problem med digital tillgänglighet på våra webbplatser och digitala lösningar. Läs mer om varje del för att läsa om de brister som vi känner till och arbetar med att förbättra.

 

Lagen om digital tillgänglighet

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här kan du läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Anmäla till tillsynsmyndighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.