Tillgänglighet

Nedan finner du tillgänglighetsredogörelsen för vård online-tjänsten Mitt PTJ.

Tillgänglighetsredogörelse: 
Mitt PTJ


Tillgänglighet för tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår tjänst. Tjänsten följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med några undantag. Här berättar vi om dem och hur du kan hjälpa oss att göra tjänsten bättre.

Här kan du läsa mer om lagen: www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen


Innehåll som inte är tillgängligt

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs på denna sida. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända problem senast 31 mars 2021.


Allmänna problem

 • I några av tjänstens formulär är inmatning av information till viss del begränsad.
 • Det finns svårigheter att använda tjänsten på en mobiltelefon i horisontellt läge.
 • Det saknas möjlighet att förlänga sin inloggningstid för det digitala besöket.
 • Det finns svårigheter att använda tjänsten på en mobiltelefon i inzoomat läge.

 

Problem vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

 • Det kan förekomma färger med för svag kontrast.
 • Några få delar beskrivs felaktigt för skärmläsare.
 • På några få ställen placeras fokusmarkören på fel ställe och tabbordningen är felaktig.
 • På några få ställen saknas rätt HTML-element för att kunna läsas av skärmläsare.
 • Skärmläsare läser ej upp vem som ringer när patienten blir kontaktad via videosamtal.
 • Det finns några informationstexter och knappar som innehåller hänvisningar som kan vara svåra att förstå.

 

Oskäligt betungande anpassning

Praktikertjänst hänvisar till undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • På några ställen saknas det möjlighet för patienten att gå tillbaka och ändra sina svar. Det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda dessa problem. Vi undersöker hur tjänsten kan anpassas för att stödja patienter på ett bättre sätt. Det innebär att den delen i tjänsten inte kommer att uppfylla kraven till den 23 september 2020.


Berätta för oss om du hittar nya problem

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, berätta det för oss så att vi kan förbättra tjänsten. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till: mobilapp@ptj.se


Kontakta tillsynsmyndigheten DIGG

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för att se till att alla följer lagen. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem. Här kan du anmäla problem med tillgänglighet: www.digg.se/tdosanmalan.


Hur vi har testat tjänsten

Vi har granskat tjänsten med hjälp av en oberoende aktör. Vi har också gjort en självskattning och intern test av tillgängligheten. Den senaste granskningen gjordes i juni 2020.

Tjänsten uppdateras löpande för att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades den 14/10 2020.

Tillgänglighetsredogörelse koncerngemensam hemsida

Här finner du tillgänglighetsredogörelse för vår koncerngemensamma hemsida.

Läs mer

Tillgänglighetsredogörelse våra mottagningars hemsidor

Här finner du tillgänglighetsredogörelse för vår koncerngemensamma plattform för våra mottagningar.

Läs mer

Tillgänglighetsredogörelse mobilapp MittPTJ

Här finner du tillgänglighetsredogörelse för vår mobilapp MittPTJ.

Läs mer