Koncernledning

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik då våra aktieägare också är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet.

Medarbetare

 • Carina Olson

  Vd och koncernchef

  Mer info
 • Fredrik Ahlström

  Chef Affärsutveckling

  Mer info
 • Sofie Wallenberg

  Chef Verksamhetsutveckling

  Mer info
 • Ann-Chriztine Ericsson

  Chef Stöd & Styrning

  Mer info
 • Birgitta Jacobsson

  CFO

  Mer info
 • Birgitta Lindén

  Vd-assistent

  Mer info
 • Jenny Persson

  IT-Chef

  Mer info
 • Mats Fogelberg

  Kommunikations-och hållbarhetschef

  Mer info