en bild

Vårt hållbarhetsarbete

Praktikertjänsts främsta bidrag till en hållbar utveckling är grundat i kärnverksamheten som består av hälsa och välbefinnande. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare i en bransch som präglas av tuffa arbetsförhållanden. Under 2023 tar vi krafttag för att vidareutveckla vårt strategiska hållbarhetsarbete, vilket är en viktig beståndsdel i arbetet med att uppfylla vår vision att ge långsiktigt hållbar vård till alla i hela Sverige. Vi arbetar med att identifiera och bedöma vår faktiska och potentiella påverkan på miljö och mänskliga rättigheter och hur vi påverkas som bolag. Hemsidan är under uppdatering, tills dess kan du läsa mer om vårt arbete i vår årsredovisning.

Blocks

Praktikertjänsts hållbarhetspolicy

För Praktikertjänst är det självklart att vara en ansvarsfull aktör i samhället som kännetecknas av systematik, samverkan, omtanke och ständiga förbättringar. Vi vill bidra till att skapa en hållbar framtid och på ett långsiktigt och integrerat sätt ge ett positivt bidrag till de samhällen där vi verkar.

Läs policyn här

Praktikertjänsts leverantörskod

Praktikertjänst roll som vårdgivare innebär ett tydligt värde för samhället. Vi är en del av Sveriges samlade vårderbjudande. Vår verksamhet medför påverkan på människor och miljö, liksom på ett stort antal intressenter. Det är därför viktigt att vi tar vårt ansvar för att bidra till ett långsiktigt hållbart, fossilfritt samhälle som inte inkräktar på framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs leverantörskoden här

Hållbar tandvård

Hösten 2016 startade Praktikertjänst, i samarbete med Sweden Recycling och IVL Svenska Miljöinstitutet, ett projekt för att minimera utsläppen av kvicksilver. Kvicksilver är ett av de allvarligaste miljögifterna och trots att amalgam förbjöds 2009 är det fortfarande få tandvårdsmottagningar som har nollutsläpp av kvicksilver. Projektet har fått ekonomiskt stöd av LIFE – EU:s program för miljö och klimat.
Läs merom Hållbar tandvård

Praktikertjänsts miljöprojekt Hg-rid-LIFE nominerat till EU-pris

Praktikertjänsts miljöprojekt Hg-rid är nominerat som ett av de bästa LIFE-projekten under 2020 av EU-kommissionen. Syftet med projektet är att minska utsläppen av kvicksilver från tandvårdsmottagningar. 

Läs mer

Utvecklingsbidrag

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag syftar till att stimulera projekt som kan få betydelse för koncernens verksamhet och utveckling men också i samhället i stort. För 2017 har elva projekt inom tandvård och hälso- och sjukvård tilldelats bidrag. Projekten spänner från ryggmärgsskador och korsbandskirurgi till läskdrickande och tanderosion och har fått dela på 500 000 kronor.

Visselblåsarsystem

Genom vårt visselblåsarsystem kan den som misstänker en oegentlighet, som strider mot Praktikertjänsts värderingar, affärsetiska policy eller lagen anmäla utan rädsla för repressalier eftersom anmälaren kan välja att vara anonym. 

Läs mer