Kategorier för sidan Hälsovård Tandvård

Hög kvalitet lönar sig

Kvalitetsarbetet går som en röd tråd genom alla verksamheter och Praktikertjänsts ambition är att vara marknadsledande när det gäller kvalitet och patientsäkerhet. När patienterna får svara på frågor kring vårdkvalitet får Praktikertjänsts mottagningar i genomsnitt högre betyg än både övriga privata aktörer samt offentliga verksamheter.

Praktikertjänsts långsiktiga mål är att säkerställa och utveckla vården som bolaget erbjuder patienterna. Arbete med kvalitet och patientsäkerhet grundas på regelverken för hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen med tillhörande föreskrifter. 

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Praktikertjänsts ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ska säkerställa att allt arbete följer lagar och föreskrifter, och utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Diplomering och certifiering

Praktikertjänst har även ett internt diplomerings- och certifieringssystem som ser till att alla  verksamheter uppfyller myndigheternas krav. Verksamheterna inom Hälso- och sjukvård och Tandvård diplomeras årligen.

Blocks

Praktikertjänst arbetar inom fem kvalitetsområden

  • Klinisk kvalitet
  • Patientsäkerhet
  • Miljö
  • Arbetsmiljö
  • Strålsäkerhet

Patientsäkerhetsberättelse & strålskyddsbokslut

Varje dag får tusentals patienter vård i Praktikertjänsts verksamheter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Att erbjuda vård av god kvalitet och hög säkerhet är en självklarhet. 


I Praktikertjänsts patientsäkerhetsberättelse för 2023 redogör bolaget för patientsäkerhetsarbetet under året med tillhörande exempel på hur arbetet för att förbättra den kliniska kvaliteten fortgått.

Läs rapport