Kategorier för sidan Praktisk information
Taggar för sidan Journalförfrågningar Journaler

Journalförfrågningar

Har du varit patient på en av våra mottagningar som upphört och söker efter din journal?

Praktikertjänst AB ansvarar för att din journal omhändertas när någon av våra mottagningar upphör. Du som patient vänder dig till oss för att begära ut dina journaler och måste själv skicka en förfrågan och hämta ut dina handlingar. 

Journalen skickas iväg rekommenderat med mottagningsbevis, och måste hämtas ut av adressaten.

Som ny vårdgivare kan du också beställa journal, men då måste du ha patientens skriftliga medgivande.

Ladda ner blankett för journalförfrågningar till patient

Ladda ner blankett för journalförfrågningar till ny vårdgivare

Journalförfrågningen ska vara skriftlig och undertecknad av patienten. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter som efterfrågas på blanketten. 

Söker du som vårdnadshavare ditt omyndiga barns journal ska barnets personuppgifter anges men vårdnadshavaren signera blanketten.

Observera att handläggningstiden för en journalförfrågan är mellan tio och femton arbetsdagar efter att förfrågan inkommit.

Förfrågan skickas till följande adress:

Praktikertjänst AB
Dokument- och arkivservice
103 55 Stockholm