Carina Olson

Vd och koncernchef

Anställningsår: 2015, vd och koncernchef sedan 2019.

Födelseår: 1965 

Utbildning: civilekonom samt MBA från Handelshögskolan i Stockholm

Tidigare yrkeserfarenhet i urval:ekonomi- och finansdirektör samt vice vd Praktikertjänst, ekonomi- och finansdirektör Södra skogsägarna och ledande ekonomibefattningar inom ABB samt styrelseledamot Svenska Spel,
Haldex och Svevia AB.

Övriga uppdrag: styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet Södra skogsägarna, styrelseledamot Blodcancerföreningen Stockholm, styrelseledamot Vårdföretagarna, ledamot SNS Förtroenderåd.