Fredrik Ahlström

Chef affärsutveckling

Anställningsår: 1999, chef affärsutveckling sedan oktober 2019.

Födelseår: 1967

Utbildning: M.Sc. Econometrics, M.Sc.Financial Economics samt Chartered Financial Analyst (CFA)

Tidigare erfarenhet i urval: CIO och tf CFO Praktikertjänst AB samt portföljförvaltare i Länsförsäkringar, Trygg Hansa, SSAB samt Gotabanken.

Övriga uppdrag: vd Praktikertjänst AB:s Pensionsstiftelse samt vd Praktikertjänst AB Pensionsstiftelse 2. Styrelseordförande Frenda AB, Praktikertjänst Fastigheter AB, PraktikerInvest AB, PraktikerInvest PE AB samt styrelseledamot Dilafor AB och Praktikertjänst Försäkring AB.