en bild

Den dolda vårdskulden

I rapporten ”Den dolda vårdskulden – en rapport från vårdens vardag och verklighet” beskriver Praktikertjänst vårdskulden ur primärvårdens perspektiv och några av de utmaningar den står inför. Rapporten belyser flera av regionernas och primärvårdens utmaningar innan, under och efter pandemin.

För att stärka primärvården föreslår Praktikertjänst följande:

  • Öka primärvårdens andel av regionernas hälso- och sjukvårdsbudgetar till 25 procent under de kommande fem åren.
  • Inför en mer jämlik primärvård med tydlig och nationell styrning.
  • Ställ krav på både fysisk och digital närvaro.
  • Skapa en jämlik vård och enhetliga patientavgifter.

 

Ladda ner rapporten här.