Adisa Salkic

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Utsedd: arbetstagarrepresentant (suppleant) sedan 2021 på uppdrag av Vårdförbundet.

Födelseår: 1987

Utbildning: leg. sjuksköterska och med. kand

Övriga uppdrag: avdelningsordförande Vårdförbundet Praktikertjänst, ordinarie ledamot Praktikertjänst AB Pensionsstiftelse 2.