Adisa Salkic

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Arbetstagarrepresentant (suppleant) sedan 2021 på uppdrag av Vårdförbundet.
Födelseår: 1987
Utbildning: Leg. sjuksköterska och med kand
Övriga befattningar: Fackligt förtroendevald på Praktikertjänsts kontor i Stockholm för Vårdförbundet.