Jay Lewis

Adjungerad styrelseledamot

Utsedd: adjungerad styrelseledamot utsedd av Referensgruppen Rehab sedan 2015
Födelseår: 1976
Utbildning: leg. fysioterapeut
Befattningar och övriga styrelseuppdrag: verksamhetschef och fysioterapeut, Danviks Rehab & Kiropraktik