Liza Löfberg

Arbetstagarrepresentant

Invald: arbetstagarrepresentant på uppdrag av Unionen sedan 2015
Födelseår: 1964
Utbildning: företagsekonomi, marknadsföring och PTK styrelseutbildning
Befattningar och övriga styrelseuppdrag: ekonomiassistent och fackligt förtroendevald på Praktikertjänsts huvudkontor samt ordförande för Unionens fackklubb i Praktikertjänst och ordförande för Privata Tandvårdsanställdas Samverkansgrupp (PTS), ledamot i ledningsgruppen för TUC tandsköterskeutbildning, ordinarie ledamot Praktikertjänst AB Pensionsstiftelse 2.