Urban Englund

Styrelseordförande

Styrelsens ordförande samt ordförande i ersättningskommittén och ledamot i revisionskommittén

Invald: styrelseledamot sedan 2012, styrelseordförande sedan 2014
Födelseår: 1962
Utbildning: leg. tandläkare
Befattningar och övriga styrelseuppdrag: verksamhetschef och tandläkare på Tandläkarhuset i Hudiksvall. Ordförande ersättningskommittén, Praktikertjänst AB Pensionsstiftelse och Praktikertjänst AB Pensionsstiftelse 2, ledamot i revisionskommittén, styrelseledamot Praktikertjänst Fastigheter AB, Frenda AB, Praktikerinvest AB och Praktikerinvest PE AB.