Urban Englund

Styrelseordförande

Styrelsens ordförande samt ordförande i ersättningskommittén och ledamot i revisionskommittén

Invald: styrelseledamot sedan 2012, styrelseordförande sedan 2014
Födelseår: 1962
Utbildning: leg. tandläkare
Befattningar och övriga styrelseuppdrag: verksamhetschef och tandläkare, Tandläkarhuset, samt styrelseledamot i Praktikertjänst fastigheter AB, Praktikertjänst pensionsstiftelse, Praktikerinvest AB och Praktikerinvest PE AB