Kategorier för sidan Praktisk information

Tandreglering för alla åldrar

Tänder påverkas av krafter och motkrafter som verkar på dem. Kraften från till exempel en tandställning kan få tänder att vandra. Tandreglering fungerar tack vare att våra tänder inte sitter helt fastväxta i käkbenet, utan hänger i små trådar som kallas ligament.

Omfattande tandbehandlingar är ofta en kombination av flera olika specialiteter där ortodonti (tandreglering) är en viktig del. Inför stora behandlingar är det därför vanligt att tandläkaren rådfrågar en ortodontist. Ortodontisten har stor erfarenhet av ansiktets och tändernas anatomi, tillväxt och samspel.

Tandreglering på barn, tonåringar och vuxna

På barn och tonåringar är det relativt enkelt att flytta tänder. Förflyttningen underlättas av att kroppen växer. Vävnaderna förändras och anpassar sig lättare. Det är till och med möjligt att påverka ansiktets tillväxt med hjälp av tandreglering.

På vuxna kan man oftast inte göra riktigt lika stora förändringar. Risken för viss tillbakagång när behandlingen är klar är större. Med rätt planering och behandling kan man dock uppnå fina och varaktiga resultat

Så går det till

Vid den första undersökningen registrerar tandläkaren hur tänder och käkar förhåller sig till varandra. Eventuella avvikelser antecknas. Som patient får du information om problem och risker, samt vad som eventuellt går att göra åt problemet.

Avtryck, röntgen och tracing

Om tandreglering kan vara aktuellt gör tandläkaren alltid en mer omfattande undersökning innan behandling genomförs. Ett avtryck av tänderna tas. Med detta som grund framställs sedan gipsmodeller som fungerar som underlag vid planeringen.

För att se relationer mellan käkben, tänder och ansiktsskelett använder sig tandläkaren också av röntgen. Ansiktets profil ritas sedan upp. På ritningen förs mätvärden från bland annat röntgen in. Metoden kallas tracing.

Behandlingen

Valet av behandling är unikt för varje patient. Generellt kan man säga att en behandling med tandställning ofta sträcker sig över ett år. Tänder och käkben vill ofta ta sig tillbaka till sin ursprungliga position. Det är därför viktigt att följa upp behandlingen. Ofta måste man "hålla i tänderna" med till exempel en retainer under en längre tid efteråt.