Rehab

Våra mottagningar ägs och drivs av oss som utför vården och leder arbetet i vardagen. Målsättningen med vårt arbete inom Praktikertjänst Rehab är att öka din livskvalitet, återställa funktionen och reducera smärta.Tillsammans skapar vi förutsättningar för att du ska må så bra som möjligt.

Rehab

av våra patienter inom rehab är nöjda med sin vård.

Sammanhållen vårdkedja

Inom Praktikertjänst Rehab arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster, kiropraktorer, dietister och arbetsterapeuter. Hos oss kan du t.ex. få hjälp med träning, behandling, hjälpmedel och kostrådgivning. Alla enheter har sina egna specifika inriktningar och kompetenser och vi arbetar alla med ambitionen att erbjuda ett gott omhändertagande och en kvalitativ vård.

Hos oss utförs behandling individuellt eller i grupp och i vissa fall även i hemmet. Vi bjuder även in till kurser och föreläsningar inom exempelvis stresshantering, viktnedgång, balansträning, KOL och artros.

Samtliga mottagningar inom Praktikertjänst Rehab har avtal med landstingen, vilket innebär att merparten av alla besök följer gängse patientavgift, ingår i högkostnadsskyddet.

Hitta och kontakta respektive mottagning nedan för mer information.

Hitta din mottagning