Information om IT-incident i VGR

Advania, som levererar IT-infrastruktur till ett begränsat antal vårdmottagningar i Västra Götalandsregionen, upptäckte tisdag 6 februari en avvikelse i en begränsad del av sin kundmiljö och isolerade denna enligt gällande säkerhetsrutin. Berörda mottagningar inom Praktikertjänst har under tiden övergått till reservrutin och fortsatt upprätthålla sin samhällsviktiga funktion

Från den pågående utredningen av intrånget hos Advania har vi fått information att de misstänker att personuppgifter har röjts, samt att det även har röjts patientdata från ett fåtal av de aktuella vårdmottagningarna. Ingen skadlig kod har dock påträffats.

Med anledning av detta har Praktikertjänst anmält händelsen till bland annat Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) samt Polisen och följer gällande rutiner.

Advanias utredning fortsätter med syfte att begränsa skadan och säkerställa att något liknande inte ska kunna inträffa igen.

Mer information

Denna sida kommer uppdateras i takt med att utredningen går framåt. Om du som patient till någon av de berörda mottagningarna har frågor om denna process kan du även vända dig till dataskyddsombud/jurist Anna-Karin Näslund, dso@ptj.se, 010 128 3732.

Läs mer om Praktikertjänsts dataskydd här.